Strona główna Platforma e-learningowa - dowiedz się więcej

Platforma e-learningowa - dowiedz się więcej

E-learning ważny dla LLL realizowanego w Fundacji

Działania Fundacji nauki Języków Obcych Linguae Mundi zawsze skupiały się wokół hasła: jakość ? współpraca - innowacja, w tym obejmowały innowacyjne metody nauczania języków obcych.

Ambicją Fundacji zawsze było wyposażanie uczestników szkoleń nie tylko w aktualnie dostarczaną im wiedzę i kompetencje językowe, ale również w umiejętności i motywację do korzystania z rozmaitych form samokształcenia.

Idea Life Long Learning (LLL) Uczenia się przez całe życie  - nawet, gdy nie była jeszcze w ten sposób nazwana, zawsze była Fundacji bliska w pracy z dorosłymi i młodzieżą.

Doświadczenia z realizacji ?pre- LLL? stały się przyczynkiem do założeń elearningu realizowanego w Fundacji.
E-learning postrzegamy jako bardzo ważną formę i drogę do realizacji tych założeń.

Fundacja jest zainteresowana praktycznym wykorzystaniem możliwości elearningu, wdraża własne, dedykowane rozwiązania dotyczące wszystkich trzech istotnych elementów:

 • treści
 • rozwiązań informatycznych
 • szkoleń

Fundacja czerpie środki z utworzonego 20 X 2007 w ramach działalności statutowej, funduszu innowacji edukacyjnych, którego utworzenie umożliwiło  realizację własnych projektów. Realizujemy też projekty unijne.

wiecej

E-learning w Fundacji Nauki Języków Obcych - rys historyczny

 • Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi od 2002 roku, jako jedyny przedstawiciel Polski, uczestniczy w międzynarodowym projekcie: Lingu@net Europa www.linguanet-europa.org, obecnie Linguanet World Wide www.linguanet-worldwide.eu. ....
 • 2009 / 2010/11 ? modernizacja, modyfikacja i rozwój własnej platformy e-learningowej  zawierającej rozwiązania informatyczne, treści i rozwiązania szkoleniowe zarówno dla Blended learning, jak i e-learningu. Jej główne komponenty to:.....
 • Kurs języka polskiego z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego (46/6/EFI/2009) współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa. 29 krajów: .....
 • Rok 2009 projekt typu Blended learning: ?Integracja przez naukę języka z elementami e-learningu? (10/5/EFI/2007) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz  Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa .....
 • 2007 ? 2009 ? zrealizowany projekt kursów języka angielskiego typu Blended learning, dedykowany pracownikom ogólnopolskiej instytucji finansowej. Rozwiązanie informatyczne obejmowało zarówno część dydaktyczną, jak i rozbudowaną do .....
 • 2008 ? 2009/10 projekt na bazie poprzedniego (dydaktyka + administracja) ? udostępnienie zasobów platformy jako wsparcie dla kursów bezpośrednich dla kilkuset uczestników kursów języka angielskiego, pracowników firmy. Bez konieczności zaliczania ......
 • 2005-2007 ? zdalne wspomaganie procesu nauczania czterech języków obcych w postaci konsultacji on-line w ramach własnego i samodzielnie realizowanego projektu Fundacji Nr 14/II/2.1/8/116/05  ?Nauka języków obcych i ich certyfikacja .....
 • Maj 2006 - czerwiec 2008 ? zrealizowane szkolenie dla pracowników dużej firmy farmaceutycznej w zakresie języka angielskiego w formule Blended ? zajęcia kontaktowe oraz zdalne udostępnianie materiałów interaktywnych w cyklu dydaktycznym.....
 • 2007 ? tworzenie systemu administracyjno-dydaktycznego zarządzającego szkoleniami, z formą kontaktu z odbiorcami szkoleń poprzez systematyczny, automatyczny mailing pożądanych przez klienta danych .....
 • 2005 - zaprojektowanie bazy do tworzenia testów językowych i przeprowadzenie kilkuset testów plasujących on-line (synchronicznie).
 • Lata 90-te - Zastosowaną przez Fundację, bardzo wówczas innowacyjną formułę kursów, możnaby określić obecnie modną nazwą ?Totalnego Zanurzenia? Total Immersion z komponentem wspomagania elektronicznego ..... (czytaj o projektach w "więcej")


wiecej